Affiliates

இணை அமைப்புகள்

29 அமைப்புகளை இணை உறுப்பினர்களாக கொண்டுள்ள தமிழர் பேரவை, 10,000க்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களை (நேரடி / நேரடி அல்லாத) ஒரு குடையின் கீழ் ஒருங்கிணைக்கும் பேரவையாகவும் விளங்கி வருகிறது. ஏங்கள் இணைப்புச் சங்கங்கள் :

TRC is the umbrella body of 29 organisations with more than 10,000 direct and indirect members. Our affiliate organisations are :

Blk 723 Yishun Street 71 #13-149 Singapore 760723

Website: http://www.singaporetamilwriters.com

The Association is active in promoting Tamil language, literature and culture. Muthamizh Vizha is an annual event organized by the Association of Singapore Tamil Writers to promote the use of Tamil language among students and to develop an interest in creative writing among them. Celebrated its Silver Jubilee in 2002.

101 Balestier Road, Singapore 329678

Website: http://www.cscsingapore.org.sg

Founded in 1928. Promote sports and camaraderie amongst members.
Has evolved into a premier Family & Sports Club

Serangoon North Avenue 1  Singapore 558079

Website: http://www.dmt.org.sg

This temple has been in existence at this site (a rubber plantation), for more than a century. In 1990, a community of 30 Indian families living at Jalan Hwi Yoh erected a simple shrine. The shrine comprised of a flat semi-spherical granite stone with inscriptions & a trident placed under an unnamed tree. The stone is now entombed under the statue of Lord Muneeswaran in the present temple. The papal (Bodi) tree inside the temples was planted sometime in 1929 & there were attempts by some to chop the tree down but they failed. In fact misfortune befell the perpetrators. Several villagers who claimed they saw visions of Lord Muneeswarna, than decided to erect a shrine in honour of Lord Muneeswaran.

Serangoon Central Post Office   P.O.Box 575   Singapore 915503

Email: ivann.productions@gmail.com

The phrase, IVANN espouses the journey of a fleet of sincere practitioners based on vision, passion and pure positivity. IVANN was conceptualized in 2007 by Nara SNV as an independent theatre production house with its main goals spanning upon the fields of performance, community outreach, capability development and training. Constantly driven upon the creative zeal, IVANN champions an environment in which new ideas are germinated and skills are elevated.

60 Burghley Drive  Singapore 559030
Phone: +65 6281 7710 Fax: +65 6755 9157

Website: http://www.krishnaourguide.org

Email: enquiry@krishnaourguide.org

To propagate the teachings of Sri Krishna and His message in The Bhagavad Gita.
To instill in children a firm conviction of the values of piety, character and compassion which will stand them in good stead in their adult life.

48 Serangoon Road, #02-19, Little India Arcad

Singapore 217959

Email: makkalkavi@gmail.com

1 Sophia Road #03-35 Peace Centre Singapore 228149
Literary society, promoting the writings of Indians in Singapore.

546A Serangoon Road  Singapore 218168

Website: http://www.skysociety.org.sg

Email: info@skysociety.org.sg

This is a non-profitable organisation officially registered in 1992. Conducting Simplified Yoga Exercises, Meditation and Kaya Kalpa Yoga classes at various locations in Singapore. This system of yogic practices is taught to all, beyond the barriers of religion, race, creed, nationality, gender etc. Aspirants  are trained in this system in a big way for their successful career, happy and peaceful life.

254 Tampines St 21 #04-460  Singapore 521254
Founded in 1954. Religious and Social upliftment of Singapore Hindus. Organise religious talks, seminars and family days.

Blk 65 Telok Blangah Drive #01-166  Singapore 100065

Tel: 62702994  HP: 97958142/96524721  Fax: 64723449

Website: http://www.skml.net
Set up to as an organization to represent and look after the interests of the Tamil Muslims from the region of Kadayanallur in Tamil Nadu. The Society was interested in educating their children in their mother tongue (Tamil) as it was imperative that they promote their cultural values. Organises Annual Family Day which attracts a few thousand members.

101 Balestier Road  Singapore 329678

Fax: 62999487

Website: http://www.sirpigalmandram.org

Email: sirpigal@yahoo.com.sg

Sirpigal, a new kid on the block - a young and vibrant Society formed in 2006. Led by two experienced persons in the field of community service, most of the committee members are under the age of 30.  Sirpigal is committed to promote young talents in the field of arts, and also serving the community equally.

சிங்கப்பூர் தமிழர் இயக்கம் 1954ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 25ம் நாள் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இந்த இயக்கம் பதிவு செய்யப்பட்டு 2014ம் ஆண்டுடன் 60 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இதன் அறுபதாம் ஆண்டு நிறைவு விழா 05 செப்டம்பர் 2015 அன்று சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. தமிழர் இயக்கம் ஆண்டுதோறும், நாட்டு நாள் விழாவை மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடுதல், முதியோர் இல்லங்கள் சென்று மதிய உணவு வழங்குதல், இரத்த தானத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தல், மற்ற தமிழ் அமைப்புகளின் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தல், ஆகியவை இயக்கத்தின் முக்கிய செயல்பாடுகள்.

565 Serangoon Road. Singapore 218123
Formed in 2004 to promote the teachings and belief of the Hindu Saint, Sri Guru Ragavendra.

3 Commonwealth Drive Singapore 149594
Formerly located along Queensway, behind the railway line and relocated to its current premises in 1998.
Apart from the usual religious services also offers free legal clinic, religious and mediation classes and has a wedding hall too.

100 Depot Road Singapore 109670

Website: http://www.ruthrakali.org.sg
The origins of Sri Ruthra Kaliamman Temple go back to the year 1913 when it was setup as a small shrine, housed in a wooden building. Construction work on its current location started on 27th October, 1980 and the consecration of the new temple was held on 11th September 1983.
Services include the following:
Provision of Complete Hindu Religious Services; Priest Services for Home Prayers; Astrological Services; Facilities for Registration & Solemnisation of Hindu Marriages; Conducting Free Tuition Classes; Awarding Scholarships and Bursaries Annually; Yoga Lessons & Practices; Carnatic Music Classes; Bharatha nattyam Classes; Thevaram Classes; Conducting Bajans; Caring for Elderly / Handicapped.

Blk 109 Potong Pasir Ave 1 #04-534 Singapore 350109
Founded in the 1920s as ‘Aathi Dravidar Sangam’ and renamed in 1996.
Formed to unify the Indian labourers and promote education.
Organises the annual ‘Thamizhavel Vizha’ in memory of G Sarangapani and involved in promoting young writers.

10 Anson Road #22-01A International Plaza  Singapore 079908

Tel: 62228231  HP: 9227922  Fax:62221552

Website: http://www.tamilvalluvan.org

Email: secretary@tamilvalluvam.org / valluvanthamizh@gmail.com

The basic objective of the Kazhakam is to actively promote the use of the Tamil Language as the primary medium of communication amongst Tamils in Singapore and the wide application of the Thirukkural as a referral-point to overcome the challenges the individuals encounter in their daily life and for their general progress and well-being.

332 Tah Ching Road #05-167 Singapore 610332
Formed in 1973 to bring together old students of the only Tamil School then. Organises competitions for students to promote Tamil and family gatherings.

587 Geylang Road #03-01 Singapore 389526

Website: http://www.uima.org.sg
The United Indian Muslim Association (UIMA) is a registered volunteer welfare service organization. UIMA is an associate member of National Council of Social Service (NCSS). It is also a member of Mendaki. Since its inception in 1963, UIMA is dedicated to helping communities, and promoting goodwill, understanding and cooperation amongst the various communities in Singapore.
Of the various initiatives organized by UIMA, one of the well-known programmes is the bursary awards. These awards are given to needy students, irrespective of their racial, religious nd cultural background. Some 250 students are given these bursary awards annually. IMA's core activity now includes running a Child Care Centre under the brand name of Little Dolphins Playskool. This is in addition to its other activities which include the fore-mentioned annual education bursary award, annual National Day celebrations, cross- cultural dialogues, and moral education.

6B Westcoast Walk. Singapore 760723

Website: Athipathi.theatre@gmail.com

The A non-profit theatre company run by volunteers who are uplifting Tamil dramas to a new generation. Bonding creatively to uplift humanity. Athipathi International trying their best to elevate Tamil drama in Singapore and showcase our Indian talents to the world. Bringing Indian theatre to the heartland.

Blk 49, Springvale condo #04-04, Hindhede walk Singapore 587976

Kavimaalai was founded in 24 June 2000 and was registered in 27 June 2015. It Promote to create literature and poets in Tamil.95 Books are released by Kavimalai Singapore.

100 Jalan Sultan, #09-07, Sultan Plaza, Singapore 199001

Tel: 63981020   Fax: 63981030

Email: contact@jmcalumni.org.sg

Website: www.jmcalumni.org.sg

The Jamal Mohamed College Alumni Association (Singapore Branch) was registered on November 22, 2010 to provide educational, social and community services to create a forum for professional business and technological awareness; Ensure compliance and improve social and cultural development.

Blk 668, Chander Road, #02-08. Singapore 210668

Email: aaasgpresident@gmail.com

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கம் சிங்கப்பூர் கிளை 1998 ஆம் ஆண்டு சிங்கையில் பதிவு செய்யப்பட்டது. ஏறத்தாழ 750 முன்னாள் மாணவர்கள் தங்கள் குடும்பங்களோடு சிங்கை மண்ணை தம் இருப்பிடமாக மாற்றிக்கொண்டு உள்ளார்கள். குடும்ப தினம், விளையாட்டு போட்டிகள், தொழில் முறை பட்டறைகள் , கருத்தரங்குகள, வியாபார கருத்தரங்குகள், குழந்தைகள்  மகளிருக்கான நிகழ்ச்சிகள் என பல நிகழ்வுகள் முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் அவர்தம் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காகவும், தமிழ் மொழி விழா மற்றும் மக்கள் கழகத்துடன் கைகோர்த்து இந்த ஆண்டும் அடுத்த ஆண்டும் ,ஆண்டுக்கு 1000 மணி நேர சமூக சேவை செய்வதாய் உறுதியளித்து சமூகப்பணிகளிலும் ஈடுபட்டுவருகிறது். 40 க்கும் மேற்பட்ட அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர்கள் தொழில் முனைவர்களாக இருக்கின்றார்கள் . பல்வேறு சமூக மன்றங்களின் உறுப்பினர்களாகவும் , சமூக மன்றங்களின் இந்தியப் பிரிவின் தலைவர்களாகவும் உள்ளனர்.

Annamalai University Alumni Association ( Singapore Chapter ) is a registered society with Registrar of Societies , Singapore . Our Association was registered in 1998 . More than 750 alumni are living with their families in Singapore and 250 of them are Life members .More than 250 are Non Life members.  Many of the members hold prominent positions in the Industry and Business Sectors. More than 40 of our alumni are successful  entrepreneurs in Singapore. Many of our members are active with various community club’s and some of them are IAEC’s chairman.

Our association plays vital role in Professional development , Family and Sports activities. It regularly organizes Networking sessions to enrich the knowledge of the members in Business sectors . Our Association contributes to the local community by working with various community organizations . We have Pledged 1000 hours of Volunteering Service per year for 2019 and 2020 to PA’s INC.

Get Latest Updates Your Inbox